safecall
safecall

Mangyaring ilagay ang iyong email sa pag-log in o numero ng whistleblower

Important Information

Mangyaring tandaan bago ka mag-login

Para sa mga whistleblower na may mga account sa dati naming portal, kailangan mong gamitin ang iyong kasalukuyang WB username at password. Magdadagdag kami ‘@whistleblower.safecall.co.uk’ sa iyong username upang ma-access ang portal.


Kung nakakaranas ka ng anumang isyu, mangyaring makipag-ugnayan support@safecall.co.uk o kung mas gusto mong makipag-usap sa amin, mangyaring sumangguni sa aming listahan ng mga numero sa pagkontak